1 2 3

Работете ефикасно, вреднувајте го купениот алат


Професионален сервис


Овластениот сервис центар BOSCH, во директна соработка со својата централа во Германија, професионално го дијагностицира и ефикасно го сервисира вашиот рачен електричен алат. Водете грижа и одржувајте ги во исправна состојба вашите алати со тоа што ќе ги сервисирате со оригинални резервни делови. Професионалнотот сервисирање овозможува продолжување на векот на траење, а воедно го задржува квалитетот и максималната корисност на професионалниот алат

Со користење неоригинални резервни делови лесно доаѓа до оштетување на останатите делови од алатот!

Работете безбедно и ефикасно одржувајќи ги вашите електрични алати во професионална состојба.

Сервис надвор од гарантниот рок
Сервис надвор од гарантниот рок

Сервисирањето се врши исклучиво со оригинални резервни делови. По секоја поправка се врши безбедносно тестирање, со цел да се обезбеди сигурност при работата

Повеќе
BOSCH Гаранција
BOSCH гаранција

3 години гаранција за професиoнални сини алати;
2 години гаранција за зелени BOSCH алати и за градинарски алати за приватни лица

Повеќе
МОЖНОСТ ЗА СОРАБОТКА
МОЖНОСТ ЗА СОРАБОТКА

Овластениот сервис BOSCH е отворен за соработка со други сервиси на територијата на Македонија, од аспект на набавка на резервни делови за BOSCH рачен електричен алат.

Контакт

Адреса: Сава Ковачевиќ 47Њ број 3, Скопје (позади салата Расадник)


e-mail:
dimce.dimcev@servis-bosch.mk


Тел.: +389 2 2 46 76 10
Моб.: + 389 70 595 888


Работно време: 08.00 - 16.00

На врв на страна

Д.Д.Електрис ДООЕЛ, Сава Ковачевиќ 47Њ број 3, Скопје (позади салата Расадник), Тел.: +389 2 2 46 76 10, Моб.: + 389 70 595 888


© Овластен Сервис Bosch Македонија