3 години гаранција за професиoнални сини алати


BOSCH Гаранција


BOSCH дава гаранција дека производот исправно ќе функционира при нормални услови на користење и тоа:

- 3 години гаранција за професиoнални сини алати ( освен за пнеувматски, високофреквентни алати и батерии и полначи за батерии за кои гаранцијата важи една година. ) кои се регистрираат во рок од 4 недели од денот на купување преку интернет на Bosch Warranty. Со цел сервисот да ја признае гаранцијата во овој случај е потребно со гарантниот лист и оригиналната сметка да се приложи и потврда за регистрација на интернет страната.

- 2 години гаранција за зелени BOSCH алати и за градинарски алати за приватни лица, како и за професионални алати кои ги користат приватни лица, а не ги регистрираат по пат на интернет.

- 1 година гаранција за професионални алати кои ги користат правни лица, а купувањето не го регистрираат на интернет.

BOSCH гарантира дека купените производи имаат гарантирани особини и квалитет.

Контакт

Адреса:Сава Ковачевиќ 47Њ број 3, Скопје (позади салата Расадник)


e-mail:
dimce.dimcev@servis-bosch.mk


Тел.: +389 2 2 46 76 10
Моб.: + 389 70 595 888


Работно време: 08.00 - 16.00

На врв на страна
Почетна страна

Д.Д.Електрис ДООЕЛ, Сава Ковачевиќ 47Њ број 3, Скопје (позади салата Расадник) , Тел.: +389 2 2 46 76 10, Моб.: + 389 70 595 888


© Овластен Сервис Bosch Македонија